مراسم معارفه مدیر گمرک گروه صنعتی فولاد ارس

برگزاری مراسم معارفه مدیر گمرک گروه صنعتی فولاد ارس

صبح روز شنبه به مورخه 1402/5/28 طی جلسه ای مراسم معارفه مدیر گمرک گروه صنعتی قولاد ارس جناب آقای علینژاد برگزار گردید.

AzarAbadegan-Admin