مراسم تودیع قائم مقام و مدیر گمرک گروه صنعتی فولاد ارس

برگزاری مراسم تودیع قائم مقام و مدیر گمرک گروه صنعتی فولاد ارس

صبح روز شنبه به مورخه 1402/5/28 طی جلسه ای مراسم تودیع قائم مقام فولاد ارس  جناب آقای صلاحی  و همینطور مدیر گمرک گروه صنعتی قولاد ارس جناب آقای راد متین برگزار گردید.

AzarAbadegan-Admin